Moderní technologie pro čištění motorů

O nás

MP Technology Solutions, s.r.o. pod značkou Dekarbonizátor je česká společnost zaměřující se na dovoz a instalaci italských výrobků, které zajišťují správných chod spalovacích motoru.

O nás

Možná se divíte, proč naše společnost dováží vodíkové stroje na dekarbonizaci motorů a co mě k tomu vedlo. Ano, je za tím příběh, který mě přiměl pustit se do tohoto nového podnikání.

Jsem Ital a žil jsem mnoho let v USA. Asi před deseti lety jsem četl na různých amerických internetových stránkách o technologii strojů, které vyrábějí vodík k vnitřnímu čištění motorů. Průkopníky tohoto procesu byli pravděpodobně Američané, nicméně k získání dvou částí vodíku a jedné části kyslíku elektrolýzou vody, je velmi stará technologie vynalezená již v roce 1888.

V roce 2020 jsem se i s rodinou přestěhoval do České republiky a pokračoval jsem ve zkoumání tohoto fenoménu. Začal jsem kontaktovat hlavní evropské výrobce strojů na výrobu vodíku, abych pochopil rozdíly mezi americkým a evropským trhem.

Na těchto cestách jsem si uvědomil, že existuje mnoho výrobců vodíkových strojů a mnozí z nich  používají zastaralou technologii, kde výroba vodíku je velmi omezená. Dalším z důležitých faktorů byla vysoká spotřeba energie těchto strojů, ale zvláště výsledná produkce vodíku byla velice malá. Tyto stroje tím nedokáží rozpustit karbon nahromaděný v motoru a ve výsledku jsou tedy k ničemu. Mnoho mechaniků, kteří si je koupili, nikdy nevidělo žádné výsledky.

Po jedné z návštěv u jednoho z největších výrobců v Itálii jsem si uvědomil, že tajemství těchto strojů spočívá ve využití nejnovější technologie vynalezené na univerzitě v Miláně, kde nejnovější generace elektrolytických prvků umožňuje vyrábět velké množství vodíku s velmi nízkou spotřebou energie, což je přesný opak toho, co je v současnosti na trhu. 

K dekarbonizaci motoru velkého nákladního automobilu nebo traktoru potřebujete stroj, který produkuje velké množství vodíku, aby bylo dosaženo dokonalého vyčištění a odstranění všech zbytků uhlíku, nahromaděných v průběhu času na základě ujetých kilometrů.

Jakmile jsem se to všechno dozvěděl, začal jsem uvažovat o dovozu jednoho z produktů společnosti Hydromaverich v Itálii, který by mi zaručil maximální produkci vodíku.

Ale jak dokázat různým uživatelům, mechanikům, autodopravcům, STK a dalším, že můj stroj funguje velmi dobře a dává vynikající výsledky?

Abych černé na bílém dokázal, že moje vodíkové zařízení funguje bezvadně, rozhodl jsem se provést testy na dvou nejvýznamnějších univerzitách v Brně. V jejich automobilových zkušebnách pro osobní, dodávkové a nákladní automobily, si nechat od nich potvrdit získané výsledky. Ty mi potom poslouží k tomu, abych se mohl zákazníkům prokázat věrohodnými dokumenty o bezvadné funkčnosti zařízení, které dovážím.

Výsledky, kterých obě univerzity dosáhly, byly vynikající, jsou zveřejněny na našich webových stránkách spolu s videem a jednou provždy dokazují, že je možné snížit emise vozidel, vyčistit motory od zbytků uhlíku a prodloužit životnost motorů.

Každý den se na STK, která mj. kontrolují emisní hodnoty vozidel, objevují osobní a nákladní automobily, které jsou odmítnuty, protože jejich emise jsou příliš vysoké. My máme řešení.

Maurizio Paglialonga

jednatel